Registrering boende

Verifiera dina hyresgästuppgifter

Genom att fylla i personnummer och ett OCR nummer från en faktura från oss kommer dina kontaktuppgifter att fyllas i.

Klicka här för att hitta ditt OCR-nummer.

Kontaktinformation


Lösenord

Ditt nya lösenord måste minst uppfylla följande krav: gemen/er, versal/er, siffra/or, en total längd på minst 8 tecken.